VÄLKOMMEN TILL UNGDOMSSTÖD VÄST

Ungdomsstöd Väst/USV arbetar sedan 2008 med ungdomar i åldern 13-17 år, som har problematiska livssammanhang.

Vi som arbetar på USV har lång erfarenhet och gedigen kompetens i psykosocialt arbete med ungdomar och deras nätverk. Mer information om företagets olika befattningar hittas här.

Vårt mål är att medverka till en förändring så att ungdomar på sikt kan leva i hanterbara och meningsfulla livssammanhang. Vi arbetar på uppdrag av Socialtjänsten, den unge och dennes vårdnadshavare. Arbetet utgår från socialtjänstens vårdplan enligt BBIC. Med denna som grund arbetar USV fram en genomförandeplan i dialog med ungdom och föräldrar. Läs mer

VÄRDEGRUND

För att möjliggöra ett positivt förändringsarbete samarbetar vi med ungdomars familjer och nätverk där viktiga personer bidrar med sin kompetens och erfarenhet.

Människor vill förstå och bli förstådda. Det är vuxenvärldens ansvar att skapa ett sammanhang som öppnar nya positiva vägar framåt.

För att göra praktik av våra idéer utgår vi från att förändring är möjlig. Respektfull nyfikenhet, god omsorg, ömsesidig tillit och uthållighet är grunden i vårt arbete. Bekräftelse och en bra blandning av humor och allvar är också till hjälp i förändringsprocessen.  Läs mer

Nyheter från USV

Nyhetsbrev september 2017

Sommaren är över. Skolorna är igång. Semestrarna är slut. I Tanum är USV nu helt överflyttat till de nya lokalerna på Vinbäck där vi totalt har tio platser. Alla rum har egen dusch och toalett. Vi har utökat personalen med en vaken jour under natten. Vi lever i en...

läs mer

Senaste nytt från oss på Ungdomsstöd Väst

Hej! Nu när vi har kommit en bra bit in på hösten kan vi drömma oss tillbaka till sommar, sol och bad. I år arrangerade vi, med hjälp av vår engagerade personal, ett sommarläger på Stora Kornö som ligger utanför Lysekil. Detta för att ge ungdomarna möjlighet att få...

läs mer

Senaste nytt från oss på Ungdomsstöd Väst.

Då det senaste nyhetsbrevet skrevs höll vi på att planera för vår systemteoretiska behandlingsassistent utbildning. Nu är det dags för vår andra omgång av denna, i samband med vår årliga uppföljning och utvärdering av verksamheten tillsammans med all personal på VANN....

läs mer