Rasism – ett ämne som skapar engagemang

USV kan nu erbjuda temadagar kring frågor om rasism. Det är viktigt att vi som arbetar med flyktingar, invandrare eller svenskar ställer oss frågan: hur kan vi bidra till att till Sverige nyanlända integreras och skaffar sig ett fullvärdigt liv i det nya landet, samt...