HVB Boende – Utbud

Vårt boende ligger Riksvägen 76 i Tanumshede, där det finns 10 platser. Åldersspannet för ungdomarna är 13 – 17. Vi är upphandlade för HVB placeringar (över tid), Akutplaceringar och Utredningsplaceringar.

Vi har personal dygnet runt. Vi lägger stor vikt vid en trygg, strukturerad och ombonad miljö där personal tillsammans med ungdomarna ansvarar för att skapa en god psykosocial miljö och vardagens göromål blir ett sammanhang för lärande.

Vi kvalitetssäkrar kontinuerligt vår HVB verksamhet i relation till vårdplan och genomförandeplan. Uppföljningsmöten sker regelbundet med uppdragsgivare, ungdom och nätverk. Uppföljningsrapporter skrivs med hjälp av BBIC-mallar. Vi har regelbundna husmöten och enskilda veckosamtal mellan ungdom och kontaktperson.

Stödboende

Mer information kommer inom kort

Öppenvård

Mer information kommer inom kort