Uppdrag och samarbete

Vårt arbete med och kring en ungdom inleds med att en handläggande socialsekreterare tar kontakt via telefon eller mejl Vi finns tillgängliga!
En kort presentation av av aktuell situation, kan mynna ut i en skriftlig ansökan sammanställt av ansvarig socialtjänst, den ärendet berör och dennes vårdnadshavare.
Sen bokar vi snarast en tid för ett personligt möte och studiebesök hos oss.

Nätverksmöte: Om vi kommer överens om ett fortsatt samarbete, bokar vi tid för ett nätverksmöte. Till detta mötet bjuder socialtjänst och den unga/dennas familj in de som bedöms vara viktiga för utformning och genomförande av uppdraget. Detta mötet är ett inventeringsmöte, med fokus på den ungas styrkor och förmågor, samt behov.

Uppdragsmöte: Här sammanfattar vi hur ett uppdrag skall formuleras och en tids/aktivitetsplan för hur/när/vem. Arbetet är igång.

Uppföljningsmöte: 3-6 veckor träffas vi igen, vilket också är intervall för kommande uppföljningsmöten i kontakten med USV.

Kontaktinfo

UNGDOMSSTÖD VÄST AB
Faktureringsadress:
Riksvägen 76
457 32 Tanumshede

Föreståndare (vikarierande)
Jonatan Rask
forestandare@ungdomsstod.se
Mbl. 0702-166305
 

Ägare
Tomas Andersson
tomas@ungdomsstod.se
Mbl. 0702-921305

Ägare/metodutvecklare
Hedvig Westerström
hedvigwesterstrom@yahoo.se
Mbl. 0707-995228

Avdelning Vinbäck
Riksvägen 76
457 31 Tanumshede
111@ungdomsstod.se
Mbl. 0767-820277

Samordnare
Malin Stenelind
sam111@ungdomsstod.se
Mbl. 0703-897755

Avdelning Eriksberg
Eriksbeg 215
451 96 Uddevalla
eriksberg@ungdomsstod.se
Mbl. 0767-162016
Tel. 0522-652096

Samordnare
Roberth Olsson
sameriksberg@ungdomsstod.se
Mbl. 0725-135305