Ungdomsstöd Väst har lediga platser.
Kontakt angående placering tas med Jonatan Rask på tlf 0702-16 63 05 alternativt på epostadress forestandare@ungdomsstod.se