Nyheter från USV

Ungdomsstöd Väst kommer under första kvartalet 2017 att slå samman verksamheterna på Riksvägen 80 och Riksvägen 111

i en gemensam lokal i Tanumshede. Lokalen ligger på Riksvägen 76 och har tidigare använts till HVB-verksamhet av Tanums kommun.

 

De stora fördelarna med lokalbytet kommer att bli:

  1. Mer anpassade lokaler både för personal och ungdomar, med blanda annat dusch och toalett på alla ungdomsrum, flera gemensamhetsytor etc. Sammantaget större möjligheter till egentid och gemensamhetstid utifrån behov.
  2. Högre personaltäthet dag- och nattetid.
  3. Ökad tillgång till och närvarande ledningspersonal – ledningspersonal kommer att ha kontor i fastigheten.
  4. En mer sammanhållen verksamhet – vardagliga mellanmänskliga möten och sammankomster sker på samma plats.

 

Om eller när frågor uppstår så vill vi självklart att ni tar en kontakt med oss.

Ungdomsstöd Väst bjuder in till Öppet hus på Vinbäck, Tanumshede

Den 14 november önskas du/ni hjärtligt välkomna på öppet hus och mingel för att se våra fina, nya lokaler på Riksvägen 76 i Tanumshede.

  • 11.00 Drop-in
  • 12.00 Information om vår verksamhet och utbyte av idéer och erfarenheter
  • 13.00 Lunch och kaffe med fika

Vi ses den 14 november!

Vänliga hälsningar
Jonatan Rask
Föreståndare

Nyhetsbrev september 2017

Sommaren är över. Skolorna är igång. Semestrarna är slut.
I Tanum är USV nu helt överflyttat till de nya lokalerna på Vinbäck där vi totalt har tio platser. Alla rum har egen dusch och toalett. Vi har utökat personalen med en vaken jour under natten.

Vi lever i en ständigt föränderlig värld och era behov som uppdragsgivare varierar över tid.
Förutom våra HVB – platser i Tanum och Eriksberg på Bokenäs i Uddevalla kommun, erbjuder vi eftervård/öppenvård. Vi vill också slå ett slag för vårt nätverksarbete med ungdomarna kring deras familjer, anhöriga och för dem viktiga personer. Samverkan med skolor omkring ungdomar med problematisk skolanknytning är en annan viktig kompetens vi har på Ungdomsstöd Väst.

Vi kommer höra av oss till er med förslag på tid för ”öppet hus” i Tanum, där vi får chans att beskriva vår verksamhet. Eller kanske Ni hellre ser att vi kommer till er?

Med Vänliga Hälsningar
Jonatan Rask
Föreståndare på Ungdomsstöd Väst

Vi vill från Ungdomsstöd Väst önska er alla en God Fortsättning på 2017!

Nytt år, nya möjligheter. Vi går in i det nya året med ett par övergripande förändringar i vår verksamhet. Då vår föreståndare Hillevi Stråge valt att söka sig till nya äventyr i livet rekryterar vi nu en ny föreståndare. Tjänsten finns annonserad på Arbetsförmedlingen och ligger på vår hemsida

Under våren kommer vi att flytta in våra avdelningar (Riksvägen 111 och Riksvägen 80) i ny lokal. Det innebär en samlokalisering i ett hus på Riksvägen 76, Vinbäck i Tanumshede. Vi kommer med denna förändring bl. a öka bemanningen nattetid, vilket kan öka känslan av trygghet för både ungdomar och personal. Huset på Vinbäck är ändamålsenligt och trivsamt, vilket gör att vi fortsatt kan värna om en miljö med ombonad hemlik atmosfär för ungdomarna.

Verksamheten ”tightas upp” då vi även flyttar våra kontor där föreståndare och samordnare finns in i huset.

Nu väntar vi bara klartecken från IVO för att trycka på startknappen för flytt.

 

För övrigt fortsätter vi metodutvecklingen med vår interna systemiska behandlingsassistentutbildning under våren.
Vi ser fram emot fortsatt gott samarbete med er, nya möten och nya möjligheter!

Senaste nytt från oss på Ungdomsstöd Väst

Hej!

Nu när vi har kommit en bra bit in på hösten kan vi drömma oss tillbaka till sommar, sol och bad. I år arrangerade vi, med hjälp av vår engagerade personal, ett sommarläger på Stora Kornö som ligger utanför Lysekil. Detta för att ge ungdomarna möjlighet att få ett miljöombyte, att vara i naturen, prova på segling med mera. Vi hoppas att detta kan bli en återkommande aktivitet i verksamheten.

Under hösten fortsätter vi vår interna systemteoretiska behandlingsassistentutbildning. Vi har, utifrån personalens önskemål, valt att även lägga en del fokus på migrationsprocessen samt hur vi ska hantera ungdomar som får avslag på sin asylansökan.

Vi har börjat utveckla vår verksamhet kring eftervård och har än så länge igång två lägenheter med stödboende/utsluss. Det skapar förutsättningar för bra övergångar. Ungdomarna uppskattar detta och växer mycket när de får flytta ut och prova sina vingar i ett tryggt sammanhang.

Ute börjar julbelysningar dyka upp här och var i mörkret och vi planerar för glöggkvällar och julbord.

Vi önskar er alla en fin advent med en bild från vårt boende på Eriksberg.

Taget från parkeringen på Eriksberg

Senaste nytt från oss på Ungdomsstöd Väst.

Då det senaste nyhetsbrevet skrevs höll vi på att planera för vår systemteoretiska behandlingsassistent utbildning. Nu är det dags för vår andra omgång av denna, i samband med vår årliga uppföljning och utvärdering av verksamheten tillsammans med all personal på VANN. Det första tillfället var mycket uppskattat och personalen jobbar nu på med uppgifter som genomförande av kompetensintervjuer och utvecklingsplaner med alla ungdomar.

För en månad sedan deltog vi på HVB-mässan i Göteborg. Detta var ett nytt grepp för oss, som både var lärorikt och en plattform för flera nya kontakter som vi hoppas samverka med på ett eller annat sätt framåt.

I pipan ligger även tillståndsansökan om Stödboende som ett led i stärka hela vårdkedjan, genom utveckling vår eftervård och ökade möjligheter för en bra utslussning. Vi tänker oss även att kunna ta emot ungdomar direkt i stödboendet då det bedöms lämpligt.
Nyligen har vi haft planerat besök av IVO, i år med fokus på trygghet, säkerhet och kvalité. Vi uppskattar samtalen med deras handläggare och ser det som en bra del i utvecklingsarbetet kring just de frågorna som ju är något man ständigt får jobba med.

Med detta börjar vi samla ihop verksamhetsåret och sätta den sista planeringen för sommar och semester.
Vi önskar er alla en

sommar3

Senaste nytt från oss på Ungdomsstöd Väst.

spring

Den senaste tidens händelser i anslutning till olika boenden för ensamkommande flyktingbarn har uppmärksammats i media. Det går nog ingen förbi. Inte heller oss på USV. Vi försöker prata om läget på ett nyanserat, medvetet professionellt sätt och använda oss av den kunskap och de rutiner vi har.

Vi har på alla våra enheter särskilt uppmärksammat och gått igenom våra hot- och våldsrutiner som innehåller riktlinjer och handlingsplaner på flera nivåer: dvs. om något har hänt, om en situation trappas upp och riskerar att förvärras och förebyggande metoder och strukturer. Vi har bra rutiner för att jobba på alla nivåerna och är särskilt glada för de utbildningsinsatser vi genomfört: Samtal med ensamkommande barn med Marie Balint, MI- motiverande samtal med Christina Näsholm och framförallt, den senaste med Bo Hejlskov om lågaffektivt bemötande.

Det lågaffektiva bemötandet och metoder kopplat till detta förhållningssätt är till stor hjälp för att undvika, samt hantera allvarligare konflikter. Det är viktigt att hålla samtalet levande om förhållningssätt och metoder och att kollegor och ledning ger stöd till varandra i arbetet!

Under våren drar vi igång nästa utbildningsinsats. En intern systemisk behandlingsassistentutbildning parallellt med en ledarskapsutbildning (för samordnare och föreståndare). Den kommer att skräddarsys för USV. Utbildare är Lars Westerström, specialist i barnpsykiatri och familjeterapeut.

Planerna för vår årliga skidresa är i fullgång. Detta år åker vi till Sälen.
Samtidigt gläds vi åt mer dagsljus och att se de första lökarna sticka upp sina blad i rabatterna!
Ha det bra i den annalkande vårsolen!

Ny hemsida!

Välkommen till våra nya hemsida som fungerar lika bra i mobilen som på datorn. Hoppas ni gillar den!