Sommaren är över. Skolorna är igång. Semestrarna är slut.
I Tanum är USV nu helt överflyttat till de nya lokalerna på Vinbäck där vi totalt har tio platser. Alla rum har egen dusch och toalett. Vi har utökat personalen med en vaken jour under natten.

Vi lever i en ständigt föränderlig värld och era behov som uppdragsgivare varierar över tid.
Förutom våra HVB – platser i Tanum och Eriksberg på Bokenäs i Uddevalla kommun, erbjuder vi eftervård/öppenvård. Vi vill också slå ett slag för vårt nätverksarbete med ungdomarna kring deras familjer, anhöriga och för dem viktiga personer. Samverkan med skolor omkring ungdomar med problematisk skolanknytning är en annan viktig kompetens vi har på Ungdomsstöd Väst.

Vi kommer höra av oss till er med förslag på tid för ”öppet hus” i Tanum, där vi får chans att beskriva vår verksamhet. Eller kanske Ni hellre ser att vi kommer till er?

Med Vänliga Hälsningar
Jonatan Rask
Föreståndare på Ungdomsstöd Väst