Roberth Ohlsson

Roberth Ohlsson

Tillförordnad föreståndare

Roberth är utbildad behandlingspedagog och har arbetat med ungdomar i närmare tio år. Han har bedrivit högskolestudier inom barn och ungdomspsykologi, arbets- och organisationspsykologi, pedagogik, ledarskap, hälsa och är även utbildad ART-master och har en fördjupad MI-kompetens. Roberth har alltid haft ett socialt engagemang och har på fritiden jobbat både som kontaktperson och övervakare. Han vill bidra med att skapa en trygg miljö där ungdomarna ges möjligheten att utvecklas, nå nya mål och få en meningsfull fritid. Roberth använder gärna sina egna fritidsintressen för sport och träning samt sitt breda kontaktnät för att kunna hitta meningsfulla fritidssysselsättningar för ungdomarna.
Linda Berndtsson

Linda Berndtsson

Behandlingsassistent

Har en KY utbildning i psykosocialt behandlingsarbete. Under flera år arbetade hon på ett korttidsboende inom LSS för unga, där hon hjälpte till med att skapa förutsättningar för att ge de unga möjligheten att komma ut i arbetslivet. Hennes stora fritidsintresse utförsåkning och friluftsliv och är utbildad skidlärare. Hon brinner för att unga skall finna glädje i att vara i rörelse och anser att en meningsfull vardag är viktig för alla.
Mia Barath

Mia Barath

Behandlingsassistent

Mia är utbildad socialpedagog och har tidigare arbetat med träning och hälsa inom gymbranschen men lockades av tanken att få arbeta med ungdomar och bidra till en positiv utveckling. Mia tycker, inte så överraskande, om rörelse i alla dets former och tränar gärna tillsammans ungdomarna.

Mokles Hannachi

Behandlingsassistent

Efter många år som restaurangägare valde Mokles för några år sedan att sadla om och är numera utbildad socialpedagog. Mokles tycker om att kunna hjälpa unga människor och har ett stort kontaktnät som kommer väl till pass när vi ska hitta praktikplatser till ungdomar. Mokles matlagning är uppskattad av alla, unga såväl som vuxna.

Sofia Fält

Sofia Fält

Behandlingsassistent - tjänsteledig

Sofia har en yrkeshögskoleutbildning inom socialpsykiatri och psykisk rehabilitering från Yrkeshögskolan Väst. I utbildningen ingick även samtalsmetodik och konflikthantering. Innan Sofia började på USV arbetade hon på ett HVB-hem i Uddevalla kommun. Hon har en bred erfarenhet från yrkeslivet, fem år inom barnomsorgen och åtta år inom restaurangbranschen. Sofia brinner för att bidra till att ungdomarna som bor på USV skall känna tillit och trygghet, förutsättningarna för att de skall kunna ta klivet ut i livet.
Simon Mattsson

Simon Mattsson

Behandlingsassistent

Utbildad undersköterska och ambulans-sjukvårdare och har arbetat 12 år inom vården. Sedan två år tillbaka är Simon även utbildad ungdomskonsulent. Simon är uppväxt med behandlingshem tätt inpå, då föräldrarna drev ett i hemmet under hans uppväxttid. Det känns därför naturligt att arbeta med ungdomar som har det svårt av en eller flera anledningar. Han vill att ungdomarna på USV skall känna trygghet och kärlek. Humor och värme är viktiga inslag i behandlingsarbetet.

Anita Plava

Behandlingsassistent

Anita har en bred utbildnings- och yrkesbakgrund. Efter studier till sjuksköterska valde Anita läraryrket och är legitimerad lärare och har jobbat många år skolans år 1-7.