VÄLKOMMEN TILL UNGDOMSSTÖD VÄST

Ungdomsstöd Väst/USV arbetar sedan 2008 med ungdomar i åldern 13-17 år, som har problematiska livssammanhang.

Vi som arbetar på USV har lång erfarenhet och gedigen kompetens i psykosocialt arbete med ungdomar och deras nätverk. Mer information om företagets olika befattningar hittas här.

Vårt mål är att medverka till en förändring så att ungdomar på sikt kan leva i hanterbara och meningsfulla livssammanhang. Vi arbetar på uppdrag av Socialtjänsten, den unge och dennes vårdnadshavare. Arbetet utgår från socialtjänstens vårdplan enligt BBIC. Med denna som grund arbetar USV fram en genomförandeplan i dialog med ungdom och föräldrar. Läs mer

VÄRDEGRUND

För att möjliggöra ett positivt förändringsarbete samarbetar vi med ungdomars familjer och nätverk där viktiga personer bidrar med sin kompetens och erfarenhet.

Människor vill förstå och bli förstådda. Det är vuxenvärldens ansvar att skapa ett sammanhang som öppnar nya positiva vägar framåt.

För att göra praktik av våra idéer utgår vi från att förändring är möjlig. Respektfull nyfikenhet, god omsorg, ömsesidig tillit och uthållighet är grunden i vårt arbete. Bekräftelse och en bra blandning av humor och allvar är också till hjälp i förändringsprocessen.  Läs mer

Senaste nytt från oss på Ungdomsstöd Väst

Vi har under våren genomfört några övergripande förändringar. I Tanumshede har avdelningarna Riksvägen 80 och Riksvägen 111 från och med 20 april flyttat ihop på gamla hotellet ”Turistgården” på Vinbäck i Tanumshede, adress: Riksvägen 76, se vidare på vår hemsida. Vi...

läs mer

Nyheter från USV

Senaste nytt från oss på Ungdomsstöd Väst.

Den senaste tidens händelser i anslutning till olika boenden för ensamkommande flyktingbarn har uppmärksammats i media. Det går nog ingen förbi. Inte heller oss på USV. Vi försöker prata om läget på ett nyanserat, medvetet professionellt sätt och använda oss av den...

läs mer

Ny hemsida!

Välkommen till våra nya hemsida som fungerar lika bra i mobilen som på datorn. Hoppas ni gillar den!

läs mer