USV kan nu erbjuda temadagar kring frågor om rasism. Det är viktigt att vi som arbetar med flyktingar, invandrare eller svenskar ställer oss frågan: hur kan vi bidra till att till Sverige nyanlända integreras och skaffar sig ett fullvärdigt liv i det nya landet, samt att de som redan befinner sig här, oavsett upphov, blir anständigt bemötta?

Först och främst krävs kunskaper, men det räcker inte. Kunskaper blir gärna abstraktioner. Vi vill betona livserfarenhetens betydelse, gärna av resor till andra kulturer. Hur förändras inte ens egna perspektiv då, nyanseras så att generaliseringar försvåras eller omöjliggörs. Hur åstadkommer vi detta på hemmaplan?

Det är nog helt enkelt så att vi människor är mest rädda för det främmande, alltså det vi sällan eller aldrig har stött på. Det är osäkerheten som lätt försätter oss i märkliga situationer. Av missriktad hänsyn famlar vi och underskattar den Andres öppenhet och nyfikenhet. Varför skulle – för att ta ett enda exempel – barn från andra kulturer uppleva en skolavslutning i kyrkorummet som kränkande? Målsättningen måste vara att vi tar minoriteterna till oss på vårt sätt, ger dem trygghet och framtidstro, så att människor kan fortsätta skratta och leva.
Här följer några punkter som vi under en temadag kommer att närmare belysa:

• Vad är rasism, när uppstod den och hur yttrar sig rasismen idag?

Exempel ges från Mellanöstern och från Sverige.

• Vad ska till för att motverka rasism i skolan, på arbetsplatser och i media?

Vi som leder dessa Temadagar är författarna Tomas Andersson och Stefan Foconi. Tomas även ägare och biträdande föreståndare på USV.

Tillsammans har vi mångårig erfarenhet av Mellanöstern. Vi har skrivit flera gemensamma böcker och lett större internationella projekt i Sveriges Författarförbunds regi. För närvarande arbetar vi på ytterligare två volymer samt planerar TV serien ”På jakt efter Mellanösterns själ”.

Ring Tomas för närmare information: Tel. 070 2921305