Då det senaste nyhetsbrevet skrevs höll vi på att planera för vår systemteoretiska behandlingsassistent utbildning. Nu är det dags för vår andra omgång av denna, i samband med vår årliga uppföljning och utvärdering av verksamheten tillsammans med all personal på VANN. Det första tillfället var mycket uppskattat och personalen jobbar nu på med uppgifter som genomförande av kompetensintervjuer och utvecklingsplaner med alla ungdomar.

För en månad sedan deltog vi på HVB-mässan i Göteborg. Detta var ett nytt grepp för oss, som både var lärorikt och en plattform för flera nya kontakter som vi hoppas samverka med på ett eller annat sätt framåt.

I pipan ligger även tillståndsansökan om Stödboende som ett led i stärka hela vårdkedjan, genom utveckling vår eftervård och ökade möjligheter för en bra utslussning. Vi tänker oss även att kunna ta emot ungdomar direkt i stödboendet då det bedöms lämpligt.
Nyligen har vi haft planerat besök av IVO, i år med fokus på trygghet, säkerhet och kvalité. Vi uppskattar samtalen med deras handläggare och ser det som en bra del i utvecklingsarbetet kring just de frågorna som ju är något man ständigt får jobba med.

Med detta börjar vi samla ihop verksamhetsåret och sätta den sista planeringen för sommar och semester.
Vi önskar er alla en

sommar3