Vi har under våren genomfört några övergripande förändringar. I Tanumshede har avdelningarna Riksvägen 80 och Riksvägen 111 från och med 20 april flyttat ihop på gamla hotellet ”Turistgården” på Vinbäck i Tanumshede, adress: Riksvägen 76, se vidare på vår hemsida.

Vi behåller fördelen av att fortfarande vara en mindre institution, samtidigt som vi har förtätat bemanningen och ”tightat” till organisationen genom att föreståndare och samordnare har sina kontor i huset. Vi har också bättre plats för sociala utrymmen och olika fritidsaktiviteter för ungdomarna.

Jonathan Rask (f.d. samordnare på Eriksberg) har tillträtt som ny föreståndare.

På Eriksberg har Roberth Ohlsson tillträtt som ny samordnare.

Vi har nu tillstånd för stödboendeverksamhet som bedrivs i lägenheter i Tanumshede och i Uddevalla. Här tar vi emot stödboendeuppdrag direkt från Socialtjänsten, samt bedriver utslussning/eftervård för de ungdomar som varit placerade i något av våra HVB boenden. Sofia Fält som är behandlingsassistent på Eriksberg har utöver detta uppdrag, ett samordnaransvar för stödboendena.

Vi har en ansökan inne hos IVO om att höja åldersgränsen från t.o.m. 17 år till t.o.m. 18 år för samtliga HVB platser på våra enheter.

I april fortsatte vår metodutveckling med ytterligare en dag i den pågående arbetsplatsförlagda behandlingsassistentutbildningen med barnpsykiater Lars Westerström. Temana för detta tillfälle var: Stresshantering, fördjupning i systemisk- och miljöterapeutisk behandlingsfilosofi och metod i det vardagliga arbetet. En mycket givande och uppskattad dag.

Vi ser fram emot fortsatt gott samarbete med er, nya möten och nya möjligheter!