Handledning

USV erbjuder handledningstjänster genom Hedvig Westerström. Hon är också medarbetare i GCK, Göteborgs centrum för Kompetensutveckling, där hon bl.a. arbetar med handledning och utbildning. GCK är upphandlade för handledning av Göteborgs stad och flera av kranskommunerna.

Hedvig är auktoriserad socionom, leg. psykoterapeut och har en master i handledning och utbildning

Handledarutbildning: Master i ”Systemic Supervision and Training” KCC/GCK, Bedfordshire Universitet, England.

Annan relevant kompetens: treårig systemisk familjeterapiutbildning GCK (Göteborg)/KCC (England), utbildad i nätverksarbete, missbruksutbildning, diverse kurser inom: salutogent framtidsorienterat arbete, medling, AI (Appreciative Inquiry) och 5D process, Scott Millers Feedback Informed Treatment (FIT), barnsamtal och barnperspektiv, att arbeta med övergrepp och skyddsarbete mm.

Lång erfarenhet av utrednings- och behandlingsarbete inom socialtjänst, 13 års erfarenhet av terapi (både individ och familj), att leda nätverksmöten, konsultationer och handledning av individer och grupper inom: socialtjänst (socialsekreterare, biståndsbedömare, familjehem och andra utförare), institutioner, primärvård och skola, organisations-/verksamhetsutveckling på olika nivåer, utbildning.

Har arbetat med utvecklingsfrågor i projektform: frågor rörande ”Västbus” och ”Barnperspektivet” , där en stor del av arbetet var att utveckla elevhälsoarbetet Strömstads kommun. Vi utarbetade ett för alla skolor i kommunen gemensamt styrdokument, utvecklade samverkans- och brukarperspektivet, förtydligade gången i olika insatser, arbetade med dokumentations-, sekretess och etikfrågor.
Har fördjupat sig i utvecklingsfrågor rörande barnavårdsutredningar, dels BBIC- arbete, dels användandet av systemiskt förhållningssätt i utredningsarbetet.

Önskad typ av uppdrag: personalstöd: konsultationer, teamutveckling och handledning för individer, och grupper inklusive chefshandledning, organisations- och verksamhetsutveckling, utbildning, inom kommunal-, landstings och privat verksamhet.

Övrigt: Godkänd handledare enligt kraven för Socionomauktorisation.

Kontaktinfo

UNGDOMSSTÖD VÄST AB
Faktureringsadress:
Riksvägen 76
457 32 Tanumshede

Föreståndare (vikarierande)
Jonatan Rask
forestandare@ungdomsstod.se
Mbl. 0702-166305
 

Ägare
Tomas Andersson
tomas@ungdomsstod.se
Mbl. 0702-921305

Ägare/metodutvecklare
Hedvig Westerström
hedvigwesterstrom@yahoo.se
Mbl. 0707-995228

Avdelning Vinbäck
Riksvägen 76
457 31 Tanumshede
111@ungdomsstod.se
Mbl. 0767-820277

Samordnare
Malin Stenelind
sam111@ungdomsstod.se
Mbl. 0703-897755

Avdelning Eriksberg
Eriksbeg 215
451 96 Uddevalla
eriksberg@ungdomsstod.se
Mbl. 0767-162016
Tel. 0522-652096

Samordnare
Roberth Olsson
sameriksberg@ungdomsstod.se
Mbl. 0725-135305